Voorwaarden BungalowSpecials.nl

De website BungalowSpecials.nl is eigendom van en wordt aangeboden en beheerd door Bungalow Booker B.V. (Bungalow Booker, wij, ons of onze). Bungalow Booker is onderdeel van BookerZzz B.V. en gevestigd op het Kennemerplein 16, 2011 MJ Haarlem en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34222758.

Artikel 1 - Toepasselijkheid

1. Hieronder vindt u de voorwaarden van BungalowSpecials. Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze website. Lees onze algemene voorwaarden nauwkeurig door voordat u gebruik maakt van onze website. Bij gebruik van deze site gaat u akkoord met onze voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien BungalowSpecials.nl zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. De aanvullende algemene voorwaarden van BungalowSpecials.nl gelden onverminderd de wettelijke rechten van de consument.

2. Eventuele aanpassingen in deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten die al gesloten zijn tussen Bungalow Booker en u.

Artikel 2 - Onze dienst

1. Bungalow Booker biedt via de websites een online platform aan met daarop aanbiedingen van tijdelijke accommodatieverstrekkers zoals bungalowparken en appartementen.

2. Bungalow Booker fungeert uitsluitend als online platform voor de totstandkoming van de overeenkomst tussen de consument en de tijdelijke accommodatieverstrekker. Indien u via onze website een boeking plaatst bij een accommodatieverstrekker gaat u rechtstreeks een overeenkomst aan met de relevante accommodatieverstrekker bij wie u een product of dienst hebt geboekt. 

Artikel 3 - Aanbod op onze website

1. Alle accommodaties op de website van BungalowSpecials zijn vrijblijvend en worden door de accommodatieverstrekker zelf aangeboden. BungalowSpecials biedt de accommodatieverstrekker de mogelijkheid deze accommodaties op de website te plaatsen om zodoende rechtstreeks een overeenkomst met bezoekers van onze website tot stand te brengen. 

2. Indien een aanbod van een accommodatieverstrekker een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld in de betreffende aanbieding.

3. Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door jou mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Bungalow Booker niet.

4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de:

  • prijs van de aanbieding;
  • hoogte van eventuele belastingen die voor rekening van de consument komen;
  • toepasselijkheid van het herroepingsrecht;
  • waarborgsom en/of betaling op basis van gebruik (bijv. energie, water en gas);
  • wijze van betaling en de uitvoering van de overeenkomst; en
  • termijn voor aanvaarding van het aanbod.

Artikel 4 - De overeenkomst

1. Bungalow Booker werkt samen met aanbieders van tijdelijke accommodatieverstrekkers. Het is in alle gevallen de aanbieder van de producten en/of diensten die uitvoering zal geven aan de overeenkomsten die worden gesloten via de website.

2. De overeenkomst wordt door de accommodatieverstrekker aanvaard nadat u uw persoonsgegevens hebt ingevuld en het bestelproces hebt afgerond. Na het afronden van het bestelproces sturen wij u een bevestigingsmail naar het door uw opgegeven e-mailadres.

3. Een reserveringsaanvraag dient altijd eerst bevestigd te worden door de desbetreffende accommodatieverstrekker. Zonder een bevestiging is er geen sprake van een reservering. U krijgt nadat het bestelproces is afgerond dus ook nog een bevestigingsmail van de accommodatieverstrekker.

4. De reissom dient u, afhankelijk van de accommodatieverstrekker, vooraf of bij aankomst aan de accommodatieverstrekker te betalen. De accommodatieverstrekker kan ook een aanbetaling van u verlangen. Dit is echter afhankelijk van de accommodatieverstrekker en het moment van reserveren. De accommodatieverstrekker vraagt zelf om een aanbetaling, dit doet Bungalow Booker niet. U dient de aanbetaling zelf te betalen aan de accommodatieverstrekker. Wanneer Bungalow Booker alsnog een aanbetaling ontvangt, wordt deze door Bungalow Booker teruggestort op de rekening van de klant. Bungalow Booker stort de aanbetaling in geen geval door naar de betreffende accommodatieverstrekker.

5. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste persoonsgegevens. Bungalow Booker is niet aansprakelijk indien u foutieve of onvolledige informatie hebt verstrekt. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en verwerken uw persoonsgegevens overeenkomstig onze privacy statement en cookie voorwaarden.

6. De minimum leeftijd voor het boeken van een accommodatie is altijd 18 jaar en in een aantal uitzonderingen 21 jaar. In het laatste geval wordt dit vermeld op de pagina op BungalowSpecials van de accommodatieverstrekker.

7. Het kan voorkomen dat een accommodatieverstrekker voor bedrijven andere voorwaarden hanteren dan voor particuliere boekingen. Hierbij moet gedacht worden aan maximaal 1 klant per kamer, verplicht afnemen van eindschoonmaak en een maximum periode van boeken. Indien van toepassing, zal de accommodatieverstrekker u hier na het maken van de boeking over informeren. Indien u als groep (niet in familieverband) bij een accommodatieverstrekker verblijft, kan de accommodatieverstrekker een extra waarborgsom verzoeken.

8. In onvoorziene gevallen van force majeure, die één of beide partijen verhinderen om de contractuele verplichtingen na te komen, beslist het Nederlands recht.

Artikel 5 - Prijzen en beschikbaarheid

1. De getoonde prijzen op de website van BungalowSpecials zijn opgebouwd uit flexibele tarieven die worden bepaald door de accommodatieverstrekker. De accommodatieverstrekkers kunnen 24 uur per dag hun prijzen en beschikbaarheid aanpassen op BungalowSpecials. Afhankelijk van de beschikbaarheid kunnen de accommodatieverstrekkers nog een prijswijziging toepassen op het huidige tarief.

2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief reserveringskosten, verplichte toeslagen per persoon (per nacht) en eventuele toeristenbelasting. In het bestelproces specificeren wij altijd welk bedrag u dient te voldoen.

Artikel 6 - Wijzigen & Annuleren

1. Indien u een reservering wijzigt, kan het voorkomen dat de accommodatieverstrekker kosten in rekening brengt. Deze kosten zijn afhankelijk van het soort wijziging en worden altijd vooraf overlegd. 

2. U dient er rekening mee te houden dat de accommodatieverstrekker kosten in rekening kan brengen indien u uw reservering annuleert. De hoogte van de kosten zullen mede afhangen van het moment waarop u uw reservering annuleert. Wij raden u daarom aan de annuleringsvoorwaarden van de accommodatieverstrekker zorgvuldig te lezen alvorens u een reservering plaatst. De annuleringsvoorwaarden zijn beschikbaar op de website van de accommodatieverstrekker en worden toegestuurd in de bevestigingsmail die u ontvangt na het afronden van het bestelproces. 

3. De eventuele kosten van een afgesloten reis- en/of annuleringsverzekering zijn niet terug te vorderen. Daarnaast worden eventuele transactiekosten niet teruggestort. 

Artikel 7 - Klachtenregeling

1. Indien u een klacht hebt over uw accommodatie dan dient u hier melding van te maken bij de accommodatieverstrekker. 

2. Klachten kunnen tot uiterlijk 2 maanden na afloop van de reservering in behandeling worden genomen. Uw klacht kunt u insturen via het klachtenformulier. De klacht dient te zijn voorzien van een specifieke omschrijving van de klacht alsmede een kopie van uw reserveringsnummer.

3. Klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst beantwoord. Indien wij voorzien dat uw klacht een langere verwerkingstijd vraagt, zullen wij binnen 14 dagen na ontvangst een indicatie geven wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Bungalow Booker is lid van Thuiswinkel.org. Indien u een klacht of geschil hebt, kunt u deze ook voorleggen aan Thuiswinkel.org. Voor meer informatie over deze procedure verwijzen wij naar de website van Thuiswinkel.org.

Artikel 8 - Algemene voorwaarden Thuiswinkel Waarborg

Bungalow Booker B.V. is lid van Thuiswinkel.org als gevolg waarvan in aanvulling op deze algemene voorwaarden ook de algemene voorwaarden Thuiswinkel van toepassing zijn. In het geval sprake is van strijdigheid tussen de inhoud van de algemene voorwaarden Thuiswinkel en de algemene voorwaarden Bungalow Booker B.V. zal de inhoud van de algemene voorwaarden Bungalow Booker B.V. voorrang hebben boven de algemene voorwaarden Thuiswinkel.

Copyright

Afbeeldingen, logo’s en teksten op de website van BungalowSpecials zijn beschermd door het Nederlandse auteursrecht. Tenzij anders vermeld, mag niets van deze website worden verspreid, gebruikt of overgenomen zonder de schriftelijke toestemming van BungalowSpecials.

Copyright © BungalowSpecials, onderdeel van BookerZzz B.V. Alle rechten voorbehouden.
Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd in september 2020.